Dansk Forening for Udbudsret holder medlemsmøde onsdag den 22. november fra kl. 16.00 – 18.00 under temaet “Opsættende virkning – nyere tendenser”.

Plesner lægger lokaler til arrangementet på adressen Amerika Plads 37, 2100 København Ø.

Programmet for mødet er følgende:

Kl. 16.00 – 16.40: Introduktion samt indlæg af advokat Morten Kroon, Kammeradvokaten “Nyere praksis om opsættende virkning”

Kl. 16.40 – 17.00:          PAUSE

Kl. 17.00 – 17.30:          Indlæg af advokat Gitte Holtsø, Plesner  “Er opsættende virkning et effektivt retsmiddel i udbudsretten?”

Kl. 17.30 – 18.00:          Indlæg ”Praktisk håndtering af opsættende virkning, inkl. fumuskendelser – ordregiverperspektivet” (Vi vender tilbage, når vi har fået bekræftet indlægsholderens navn)

Af hensyn til den praktiske tilrettelæggelse af arrangementet skal jeg venligst anmode om, at der sker tilmelding til dffu@twobirds.com

Kun medlemmer, som har betalt kontingent for 2017, har adgang til arrangementet. Deltagerantallet til arrangementet er begrænset og vil ske efter først-til-mølle-princippet.