De store sygehusbyggerier

Onsdag d. 11/11-2015 kl. 16:00- 18.00

Mødet afholdes hos:
ACCURA Advokatpartnerselskab
Tuborg Boulevard 1,
2900 Hellerup

Fællesarrangement for Det Danske Selskab for Byggeret og Dansk Forening for Udbudsret.

Det overordnede tema for mødet er “De store sygehusbyggerier”, og der vil være fokus på problemstillinger vedrørende konsortiedannelse og nogle af de praktisk udbudsretlige problemer ved sygehusbyggerierne.

Programmet for mødet

16.00 – 16.05: Velkomst v/ chefjurist Karin Martinsen, Region Syddanmark, BYG. Karin Martinsen – Erfaringer fra 5 store byggeprojekter i Region Syddanmark

16.05 – 16.25: Sammensætning af og krav til tilbudsgiverkonsortier/teams og ændringer heri i store (sygehus)projekter v/advokat Kurt Bardeleben, LETT, og med advokat Thomas Thorup Larsen, Bird & Bird, som kommentator.

16.25 – 16.50: Konkrete erfaringer/udfordringer med et igangværende sygehusbyggeri v/ projektdirektør Frank Skriver Mikkelsen, DNU (Det Nye Universitetshospital i Aarhus)

16.50 – 17.05: PAUSE

17.05 – 17.45: Mulighederne/udfordringerne for tidlig inddragelse af entreprenørernes kompetencer i henhold til de gældende udbudsregler sammenholdt med et bud på retsstillingen efter den forventede vedtagelse af den nye udbudslov v/ advokat Tina Braad, Bech-Bruun

17.45 – 17.55: Refleksioner om og konkret erfaring med/løsninger på, hvordan man undgår en proces, der ender i klager til KLFU/voldgiftssager v/ projektdirektør Frank Skriver Mikkelsen og advokat Tina Braad

17.55 – 18.00: Afrunding

Der opfordres til spørgsmål og debat i tilknytning til hvert af indlæggene.

Tilmelding er nødvendig, da deltagerantallet er begrænset. Tilmelding skal ske til dffu@accura.dk senest fredag den 6. november 2015 og vil ske efter først-til-mølle-princippet.

Deltagelse i arrangementet er gratis for foreningernes medlemmer.