Studerendes deltagelse

Studerendes deltagelse

Det er på generalforsamlingen i 2024 besluttet, at studerende kan deltage (gratis) i foreningens medlemsmøder uden at være medlemmer. Der er tale om en foreløbig ordning. Hvis der undtagelsesvis er kapacitetsudfordringer ifm. konkrete medlemsmøder, vil studerende som ikke er medlemmer af foreningen blive henvist til virtuel deltagelse.

Foreningens kommende medlemsmøder vil fremgå af hjemmesiden: Kommende arrangementer

Ved tilmelding til foreningens medlemsmøder bedes du sende en e-mail til dffu@bechbruun.com.