Bestyrelse

Foreningens bestyrelse er sammensat på følgende måde:

Formand: Peter Dann Jørgensen, partner, cand.merc.jur., Bird & Bird Advokatpartnerselskab.

Næstformand: Karin Martinsen, chefjurist, Bygningsafdelingen, Region Syd og Steen Treumer, professor, Københavns Universitet.

Bestyrelsesmedlemmer:

Kasserer: Anders Birkelund Nielsen, partner, advokat (LL.M), Bech-Bruun.

Katja Høegh, LL.M., medlem af formandsskabet Klagenævnet for Udbud og landsdommer i Østre Landsret.

Sune Troels Poulsen, associeret partner, advokat, ph.d., Mazanti Andersen Korsø Jensen Advokatfirma.

Christina Heiberg-Grevy, associeret partner, Accura Advokatpartnerselskab.

Rikke Haahr, Contract Center & Market Access Manager, Mediq Danmark A/S.

Jeanet Vandling, indkøbs- og udbudschef, Fællesindkøb Fyn.