Bestyrelse

Foreningens bestyrelse er sammensat på følgende måde:

Formand: Anders Birkelund Nielsen, partner, advokat (LL.M), Bech-Bruun

Næstformand: Karin Martinsen, chefjurist, Bygningsafdelingen, Region Syd

Bestyrelsesmedlemmer:

Kasserer: Christina Heiberg-Grevy, partner, Accura Advokatpartnerselskab

Katja Høegh, LL.M., medlem af formandskabet Klagenævnet for Udbud og landsdommer i Østre Landsret

Martin Stæhr, cand.jur., Udbudsjura.dk

Rikke Haahr, Caleidoscop.dk

Jeanet Vandling, indkøbs- og udbudschef, Fællesindkøb Fyn

Rasmus Horskjær-Nielsen, Chefkonsulent, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Thomas Thorup Larsen, partner, advokat, Bird & Bird Advokatpartnerselskab