Bestyrelse

Foreningens bestyrelse er sammensat på følgende måde:

Formand: Anders Birkelund Nielsen, partner, advokat (LL.M), Bech-Bruun

Næstformand: Karin Martinsen, chefjurist, Bygningsafdelingen, Region Syd

Bestyrelsesmedlemmer:

Kasserer: Christina Heiberg-Grevy, partner, Poul Schmith/Kammeradvokaten

Martin Stæhr, partner, advokat, Stæhr Schütze Ingemann Advokatanpartsselskab

Rikke Haahr, chefkonsulent, Center for Offentlig Innovation

Rasmus Horskjær-Nielsen, advokat, Andel

Thomas Thorup Larsen, partner, advokat, Bird & Bird Advokatpartnerselskab

Jakob Ottosen Ebbensgaard, Landsdommer og formand for Klagenævnet for Udbud

Carina Risvig Hamer, professor i forvaltningsret og udbudsret på Københavns Universitet