Bestyrelse

Foreningens bestyrelse er sammensat på følgende måde:

Formand: Peter Dann Jørgensen, partner, cand.merc.jur., Bird & Bird Advokatpartnerselskab

Næstformand: Karin Martinsen, chefjurist, Bygningsafdelingen, Region Syd

Bestyrelsesmedlemmer:

Kasserer: Anders Birkelund Nielsen, partner, advokat (LL.M), Bech-Bruun

Katja Høegh, LL.M., medlem af formandskabet Klagenævnet for Udbud og landsdommer i Østre Landsret

Martin Stæhr, cand.jur., Udbudsjura.dk

Christina Heiberg-Grevy, partner, Accura Advokatpartnerselskab

Rikke Haahr, Caleidoscop.dk

Jeanet Vandling, indkøbs- og udbudschef, Fællesindkøb Fyn

Rasmus Horskjær-Nielsen, Chefkonsulent, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen