Indmeldelse og kontingent

Ved indmeldelse i Dansk Forening for Udbudsret bedes du indbetale kontingent til foreningens konto i Danske Bank: Reg.nr. 4183, kontonr. 3001 774 158 samt anføre ”Indmeldelse, [Navn]” ved overførslen.

Dansk Forening for Udbudsret har ikke NemKonto, hvorfor vi ikke har mulighed for at modtage betaling via CVR-nummer og derfor beder vores medlemmer om at indbetale via det nævnte kontonummer.

Kontingent

Enkeltmedlemskab: 250 kr.

Firmamedlemskab: 1.000 kr.

Offentlig institution: 1.075 kr.

Derudover oplyses følgende til foreningens kasserer pr. e-mail til kasserer@poulschmith.dk

Navn/firma/institution

Navn på kontaktperson

Adresse

Telefonnummer

E-mail

Endvidere oplyses EAN-nummer, hvis I har brug for en e-faktura.