Privatlivspolitik for medlemmer af Dansk Forening for Udbudsret

1. Dataansvarlig og kontaktoplysninger

Dansk Forening for Udbudsret

CVR-nummer: 39 35 21 76

Adresse: c/o Bech-Bruun, Gdanskgade 18, 2150 Nordhavn

Att.: Formand, advokat Anders Birkelund Nielsen

abn@bechbruun.com

2. Behandling af personoplysninger

Vi prioriterer datasikkerhed og fortrolighed højt, og vi ønsker med denne meddelelse at oplyse om vores behandling af dine personoplysninger.

Formålet med vores behandling af dine personoplysninger er at kunne opkræve og administrere dine kontingentindbetalinger. For at kunne opfylde dette formål har vi registreret oplysninger om dit navn, adresse, e-mail, kontaktoplysninger, medlemskabstype og eventuelt firmanavn.

Vores juridiske grundlag for behandling af dine personoplysninger er for at opfylde en kontrakt, vi har indgået med dig (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b) og som følge af vores retlige forpligtelser som dataansvarlig (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c).

Dine personoplysninger videregives til advokatkontorerne Bech-Bruun og Bird & Bird med henblik på at administrere foreningens økonomi, medlemsmøder og arrangementer. Hvis du er bestyrelsesmedlem, overlades dine personoplysninger (navn og evt. kontaktoplysninger) til vores it-leverandør UnoEuro, som hoster vores hjemmeside.

Dine personoplysninger overføres ikke til dataansvarlige eller databehandlere, der er lokaliseret i lande uden for EU/EØS.

3. Sletning og opbevaring

Dine personoplysninger slettes senest 5 år efter opsigelse af dit medlemskab.

Vi har implementeret sikkerhedsforanstaltninger til sikring af, at vores interne procedurer lever op til vores sikkerhedsstandarder. Vi bestræber os således bedst muligt på at beskytte kvaliteten og integriteten af dine personlige oplysninger.

4. Rettigheder

Efter databeskyttelseslovgivningen har du en række rettigheder:

  1. Du er til enhver tid berettiget til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, dog med visse lovbestemte undtagelser.
  2. Du har ret til at gøre indsigelse mod indsamlingen og mod den videre behandling af dine personoplysninger.
  3. Du har ret til under visse omstændigheder at få berigtiget, slettet eller blokeret dine personoplysninger.
  4. Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger.
  5. Du har ret til at få udleveret oplysninger om dig selv og til i visse tilfælde at få overdraget disse oplysninger til en anden dataansvarlig (dataportabilitet).

 5. Klage

Du er altid velkommen til at kontakte os (se kontaktoplysninger i afsnit 1), hvis du ønsker at udøve dine rettigheder, hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, eller hvis du ønsker at klage over behandlingen af dine personoplysninger.

Hvis du ønsker at klage over behandlingen af dine personlige oplysninger, kan du også kontakte:

Datatilsynet

Borgergade 28, 5.

1300 København K

Tlf.: 33 19 32 00

dt@datatilsynet.dk

 

Med venlig hilsen

Formanden

Dansk Forening for Udbudsret