Medlemskonference

Onsdag d. 27/1-2016 kl. 13:30- 18.00

Mødet afholdes hos:
Tivoli Hotel & Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, 1577 København V.

Programmet for konferencen:

13.30 – 13.35: Velkomst v/ Dansk Forening for Udbudsret

13.35 – 13:45: “Udbudsloven: Ud af boksen og ind i gråzonen” v/ Professor, ph.d. Steen Treumer, Københavns Universitet.

13:45 – 15:00:

  • Den nye udbudlov – udfordringer og muligheder” v/ Kontorchef Kenneth Skov Jensen, Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
  • “Udelukkelse” v/ chefkonsulent Morten Qvist Fog, Dansk Industri og lektor, ph.d. Grith, Skovgaard Ølykke, Copenhagen Business School
  • “Udbud light” v/ lektor, ph.d. Carina Risvig Hamer, Syddansk Universitet

15:00 – 15:15: PAUSE

15:15 – 16:30:

  • “Tildeling og livscyklusomkostninger” v/ partner, advokat Morten Kroon, Kammeradvokaten
  • “Udbud med forhandling og konkurrencepræget dialog” v/partner, advokat Rasmus Holm Hansen, Kammeradvokaten
  • “Evalueringsmetoder og offentliggørelse heraf” v/ partner, advokat Tina Braad, Bech-Bruun

16:30 – 16:45: PAUSE

16:45 – 18:00:

  • “Ordregivers opsigelse af kontrakt” v/ partner, advokat Lotte Hummelshøj, Nielsen Nørager
  • “Ændringer af kontrakt” v/ partner, advokat Andreas Christensen og advokatfuldmægtig Daniel Cesar, Horten
  • “Udbudsloven og Klagenævnet for Udbud” v/ landsdommer Kirsten Thorup, Vestre Landsret og landsdommer Michael Ellehauge, Vestre Landsret

18:00 – slut: TAPAS

Deltagelse i arrangementet er gratis for foreningernes medlemmer.