Udbudsloven efter ét år

Dansk Forening for Udbudsret holder medlemsmøde torsdag den 19. januar 2017 fra kl. 16.00 – 18.00 under temaet “Udbudsloven efter ét år: Børnesygdomme og praksis fra Klagenævnet for Udbud”.

Bird & Bird Advokatpartnerselskab lægger lokaler til mødet på adressen Sundkrogen 2, 2100 København Ø.

Programmet for mødet er følgende:

16.00 – 16.10 : Velkomst

16.10 – 17.00: Et kritisk syn på udvalgte bestemmelser i udbudsloven: Hvilke uhensigtsmæssigheder bør der rettes op på? v/Partner, advokat Jesper Fabricius, ACCURA Advokatpartnerselskab & partner, Cand.merc.(jur.) Peter Dann Jørgensen, Bird & Bird Advokatpartnerselskab.

17.00 – 17.10: PAUSE

17.10 – 17.55: Fortolkning af udbudsloven: Udvalgt praksis fra Klagenævnet for Udbud. v/Partner, advokat Morten Kroon, Kammeradvokaten & partner, advokat Jens Munk Plum, Kromann Reumert.

17.55 – 18.00: Afrunding

Tilmelding er nødvendig, da deltagerantallet af hensyn til plads er begrænset. Tilmelding skal ske til jennifer.ostrowski@twobirds.com og vil ske efter først-til-mølle-princippet.