Generalforsamling 30. maj 2017

Generalforsamling og medlemsmøde tirsdag den 30. maj 2017 hos ACCURA Advokatpartnerselskab, Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup

Programmet er som følger:

Kl. 16.00 – 16.30: Generalforsamling i Dansk Forening for Udbudsret

I overensstemmelse med vedtægternes § 5 er dagsordenen følgende:

  1. Valg af dirigent.
  2. Formandens beretning.
  3. Kassererens beretning og regnskabsaflæggelse.
  4. Fastsættelse af kontingent.
  5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
  6. Valg af revisor.
  7. Eventuelt.

Indkomne forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før den ordinære generalforsamling.

Kl. 16:30 – 16:40: PAUSE

Kl. 16:40 – 17:20: ”Praktisk håndtering af aktindsigt og klagenævnets praksis om aktindsigt“, v/Katja Høegh, medlem af formandskabet for Klagenævnet for Udbud.

Kl. 17:20 – 17:30: PAUSE

Kl. 17:30 – 18:00: ”Nyt fra udbudsretten”, v/ H.P. Rosenmeier, tidligere medlem af formandskabet for Klagenævnet for Udbud.

Kl. 18:00: Afrunding & afslutning.

Af hensyn til den praktiske tilrettelæggelse af arrangementet skal tilmelding ske til dffu@accura.dk senest fredag den 26. maj 2017.