Medlemskonference 2018

KONFERENCE

Torsdag den 18. januar 2018

Den Sorte Diamant, Søren Kierkegaards Plads 1, 1221 København K

14:00 – 15:00          Udbudsloven i europæisk perspektiv (foredraget er på engelsk)

Hvordan er udbudsdirektivet blevet implementeret i udlandet, og hvor er fortolkningerne i udbudsloven tvivlsomme i lyset af tilgangen i de øvrige medlemslande? Et oplæg baseret på en komparativ analyse af implementeringen af Direktivet i 12 medlemsstater.

Indlæg ved professor Francois Lichére, University of Aix-Marseille, Frankrig og professor Steen Treumer, Københavns Universitet.

 

15:00 – 15:15              Pause, forfriskninger og networking

 

15:15 – 16:15              Ordregivers undersøgelsespligt ved tildelingen af kontrakt

Hvor langt strækker ordregivers undersøgelsespligt sig, når der opstår tvivl om konditionsmæssigheden af et tilbud? Hvilken indflydelse har ordregivers tilrettelæggelse af udbuddet på omfanget af undersøgelsespligten? Har ordregiver en udbudsretlig pligt til at kontrollere leverancerne i kontraktperioden?

Indlæg ved advokat Rene Offersen, DLA Piper, og advokat Sune Troels Poulsen, Mazanti-Andersen Korsø Jensen.

 

16:15 – 16:40              Pause, forfriskninger og networking

 

16:40 – 17:40             Beskrivelse af evalueringsmetode i praksis

Hvor detaljeret skal ordregivers beskrivelse af evalueringsmetoden i udbudsmaterialet være i lyset af seneste praksis? Hvilken betydning tillægger tilbudsgiverne den offentliggjorte beskrivelse? Og hvilken grad af beskrivelse er mest hensigtsmæssig for ordregiver?

Indlæg ved Direct Sales & Contract Management Director Rikke Haahr, Mediq Danmark A/S, og advokat Anders Birkelund Nielsen, Bech-Bruun.

 

17:40 – 18:00              Spørgsmål og debat

 

Tilmelding               Pr. mail til Jennifer Christensen dffu@twobirds.com

Tilmeldingsfrist     Senest den 4. januar 2018.

Afbud                          Dansk Forening For Udbudsret har betydelige udgifter til arrangementet og eventuelt afbud bedes derfor meddelt i god tid.